Verejná vyhláška - Polyfunkčná zóna Prúdy VI.etapa – SO.01 Miestne komunikácie, chodníky a spevnené plochy, SO.02 Cyklistická cestička, SO.03 Parkoviská

[2021-05-06]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Polyfunkčná zóna Prúdy VI.etapa – SO.01 Miestne komunikácie, chodníky a spevnené plochy, SO.02 Cyklistická cestička, SO.03 Parkoviská PDF [219 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond