Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania Polyfunkčná zóna Prúdy VI. etapa – SO.08 Káblové prípojky NN, SO.09 Verejné osvetlenie

[2021-04-28]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania Polyfunkčná zóna Prúdy VI. etapa – SO.08 Káblové prípojky NN, SO.09 Verejné osvetlenie PDF [209 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond