Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2021 zo dňa 22.4.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.

[2021-04-23]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2021 zo dňa 22.4.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 11/2020

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2021 zo dňa 22.4.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. PDF [458 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond