Okresný úrad Galanta - Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. etapa - zmena november 2020 - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti

[2021-04-23]

Prílohy

  • Okresný úrad Galanta - Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. etapa - zmena november 2020 - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti PDF [345 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond