Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.4/2021 zo dňa 22.4.2021 o umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď

[2021-04-23]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.4/2021 zo dňa 22.4.2021 o umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď PDF [616 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond