Návrh Záverečného účtu mesta Sereď na rok 2020

[2021-04-07]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond