Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č . .../2021 zo dňa 22.04.2021 o umiestnení herní a kasín na území mesta Sereď

[2021-04-07]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond