Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny dokončenej stavby - Stavebník Marián Vekrbauer

[2021-03-03]

Prílohy

  • Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny dokončenej stavby - Stavebník Marián Vekrbauer PDF [227 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond