VZN mesta Sereď č.1/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení

[2021-02-19]

Prílohy

  • VZN mesta Sereď č.1/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [266 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond