Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Alexander Horčičák - rekonštrukcia bytu č. 19 Dolnomajerská 1235/7, Sereď

[2021-01-05]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Alexander Horčičák - rekonštrukcia bytu č. 19 Dolnomajerská 1235/7, Sereď PDF [250 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond