Verejná vyhláška o začatí konania o povolení zmeny dokončenej stavby. Alexander Horčičák- Rekonštrukcia bytu č. 19 v existujúcom bytovom dome Dolnomajerská 1235/7, Sereď

[2020-11-26]

Prílohy

  • Verejná vyhláška o začatí konania o povolení zmeny dokončenej stavby. Alexander Horčičák- Rekonštrukcia bytu č. 19 v existujúcom bytovom dome Dolnomajerská 1235/7, Sereď PDF [224 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond