Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Lenka Gamanová, Ivan Gašparovič, Ladislav Lukáčik

[2020-11-26]

Prílohy

  • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Ladislav Lukáčik PDF [225 KB]
  • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Lenka Gamanová PDF [225 KB]
  • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Ivan Gašparovič PDF [226 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond