Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.9/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení

[2020-11-13]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.9/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení PDF [403 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond