Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok - Obchodná verejná súťaž „Malý háj"

[2020-11-13]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond