Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok - Kaštieľ

[2020-09-24]
Mesto Sereď vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku - kaštieľ

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond