Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho rokovania - verejná vyhláška - Anton Debnár a manž.Anna r. Vincentová

[2020-07-03]

Prílohy

  • Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho rokovania - verejná vyhláška - Anton Debnár a manž.Anna r. Vincentová PDF [207 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond