Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - verejná vyhláška

[2020-07-02]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond