Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2020 o názvoch nových ulíc na území mesta Sereď

[2020-06-30]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond