Všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď č.5/2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

[2020-06-29]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď č.5/2020 zo dňa 25.06.2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [222 KB]
  • Príloha PDF [3.15 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond