I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, Bratislava - Kolaudačné rozhodnutie - Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. etapa

[2020-06-25]

Prílohy

  • I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B, Bratislava - Kolaudačné rozhodnutie - Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. etapa PDF [229 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond