Kolaudačné rozhodnutie - I.D.C. Holding,a.s. so sídlom Bajkalská 19B Bratislava - Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I až III. etapa - Prístavba k hale D

[2020-03-24]

Prílohy

  • Kolaudačné rozhodnutie - I.D.C. Holding,a.s. so sídlom Bajkalská 19B Bratislava - Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I až III. etapa - Prístavba k hale D PDF [300 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond