Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia zároveň so zmenou stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania.

[2020-03-17]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia zároveň so zmenou stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania. PDF [206 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond