Sereď Logistics and Infrastructure - Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

[2020-03-13]

Prílohy

  • Sereď Logistics and Infrastructure - Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením PDF [133 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond