Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2020 zo dňa 12.3.2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď

[2020-03-13]

Prílohy

  • Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2020 zo dňa 12.3.2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď PDF [311 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond