Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.1/2020 zo dňa 13.02.2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších pred

[2020-02-14]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.1/2020 zo dňa 13.02.2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších predpisov

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.1/2020 zo dňa 13.02.2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších pred PDF [267 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond