Návrh viacročného rozpočtu Mesta Sereď na roky 2020-2022

[2019-11-27]

Prílohy

  • Návrh viacročného programového rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2020-2022 PDF [2.44 MB]
  • Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2020-2022 - príloha 1 PDF [2.24 MB]
  • Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2020-2022 - príloha 2 PDF [1.71 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond