Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

[2019-11-27]

Prílohy

  • Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF [158 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond