Návrh 5. zmeny rozpočtu Mesta Sereď na rok 2019

[2019-11-27]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond