Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - budova na Školskej ulici a priľahlý pozemok, nebytové priestory na ulici M.R.Štefánika, mestské trhovisko na Mlynárskej ulici

[2019-11-27]

Prílohy

  • Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - budova na Školskej ulici a priľahlý pozemok, nebytové priestory na ulici M.R.Štefánika, mestské trhovisko na Mlynárskej ulici PDF [358 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond