Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď

[2019-11-27]

Prílohy

  • Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď PDF [270 KB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenie mesta Sereď PDF [212 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond