Návrh "Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. XX/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva"

[2019-10-30]

Prílohy

  • Návrh "Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. XX/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva" PDF [225 KB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenie mesta Sereď PDF [114 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond