Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „IBV Trnavská, Kasárenská 2, Sereď – I. etapa“ – stavebný objekt SO 04 Káblové rozvody NN, stavebník Západoslovenská distribučná, a.s.

[2019-10-04]

Prílohy

  • Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „IBV Trnavská, Kasárenská 2, Sereď – I. etapa“ – stavebný objekt SO 04 Káblové rozvody NN, stavebník Západoslovenská distribučná, a.s. PDF [216 KB]
  • Situácia PDF [401 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond