Verejná vyhláška – Dodatočné povolenie stavby "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“

[2019-09-30]
Názov : Verejná vyhláška – Dodatočné povolenie stavby:   "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“
Stavebník: Jaroslav Bartoš
Stavba: "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“ na pozemku parc.č. 1139/16, k.ú. Sereď

Prílohy

  • Verejná vyhláška – Dodatočné povolenie stavby "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“ PDF [434 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond