Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o odstránení stavby „Kotolňa K4 Sereď – Stred IV“

[2019-09-26]

Prílohy

  • Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o odstránení stavby „Kotolňa K4 Sereď – Stred IV“ PDF [87 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond