Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2019, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď

[2019-09-16]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2019, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď PDF [251 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond