Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania "Rodinný dom SO 03 a garáž“

[2019-09-10]
Názov : Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania  "Rodinný dom SO 03 a garáž“
Stavebník:  Bc.Miloš Kucej a manž. Andrea
Stavba: „Rodinný dom SO03 a garáž“, na pozemkoch parc. č. 1087/5, 1087/3 k.ú. Dolný Čepeň, ul. Dolnočepeňská obec Sereď.

Prílohy

  • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania "Rodinný dom SO 03 a garáž“ PDF [210 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond