Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže "Poskytovanie služby vo verejnom záujme v osobnej doprave"

[2019-09-10]

Prílohy

  • Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže "Poskytovanie služby vo verejnom záujme v osobnej doprave" PDF [922 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond