Návrh VZN, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď

[2019-08-21]

Prílohy

  • Návrh VZN, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď PDF [210 KB]
  • Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď PDF [310 KB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenie mesta Sereď PDF [190 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond