Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie na stavbu " Sereď, m.č. Nový Majer, dobudovanie kanalizácie"

[2019-07-08]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie na stavbu " Sereď, m.č. Nový Majer, dobudovanie kanalizácie" PDF [297 KB]
  • Situácia PDF [1.2 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond