Rozhodnutie - uskutočnenie vodnej stavby „SO.13 Splašková kanalizácia -severná vetva", „SO.14 Splašková kanalizácia - južná vetva"

[2019-07-08]

Prílohy

  • Rozhodnutie - uskutočnenie vodnej stavby „SO.13 Splašková kanalizácia -severná vetva", „SO.14 Splašková kanalizácia - južná vetva" PDF [2.21 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond