Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom

[2019-07-02]

Prílohy

  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom PDF [247 KB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenie mesta Sereď Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď PDF [206 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond