Územné rozhodnutie /verejná vyhláška/ pre navrhovateľa Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta

[2019-06-24]

Prílohy

  • Územné rozhodnutie /verejná vyhláška/ pre navrhovateľa Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta PDF [597 KB]
  • Situácia PDF [873 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond