Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2019 zo dňa 19.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

[2019-06-24]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2019 zo dňa 19.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď PDF [356 KB]
  • Príloha č. 5 PDF [15.73 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond