Verejná vyhláška - územného rozhodnutie na stavbu "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“

[2019-06-12]
Názov : Verejná vyhláška - územného rozhodnutie na stavbu:  "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“
Stavebník: Jaroslav Bartoš
Stavba: "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“ na pozemku parc.č. 1139/16, k.ú. Sereď

Prílohy

  • Verejná vyhláška - územného rozhodnutie na stavbu "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“ PDF [512 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond