Stavebné povolenie na stavbu „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31, prevádzkový súbor: G1.1 Technologické zariadenia WEGU Slovakia s.r.o.“

[2019-06-10]

Prílohy

  • Stavebné povolenie na stavbu „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31, prevádzkový súbor: G1.1 Technologické zariadenia WEGU Slovakia s.r.o.“ PDF [245 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond