Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie " SD/17501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, ÚO00131“ líniová stavba, v obci Sereď, ulice: Svätoplukova, 8.mája, Tehelná, Krásna, F.Kráľa, Slnečná, Nová, Šulekovská, Rovná, Vysoká a Priečna

[2019-05-23]
Stavebník: SPP-distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26
Stavba:  " SD/17501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, ÚO00131“  líniová stavba, v obci Sereď,
              ulice: Svätoplukova, 8.mája, Tehelná, Krásna, F.Kráľa,  Slnečná, Nová, Šulekovská, Rovná, Vysoká a Priečna.  

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie " SD/17501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, ÚO00131“ líniová stavba, v obci Sereď, ulice: Svätoplukova, 8.mája, Tehelná, Krásna, F.Kráľa, Slnečná, Nová, Šulekovská, Rovná, Vysoká a Priečna PDF [587 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond