Verejná vyhláška - Stavebné povolenie „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových RD a príslušná technická infraštruktúra“ - komunikácie

[2019-05-20]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Stavebné povolenie „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových RD a príslušná technická infraštruktúra“ - komunikácie PDF [546 KB]
  • Situácia PDF [2.16 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond