Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby : Stavebné úpravy bytu č.5 /II.posch/ v obytnom dome 1111

[2019-05-14]

Prílohy

  • Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby : Stavebné úpravy bytu č.5 /II.posch/ v obytnom dome 1111 PDF [202 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond