Verejná vyhláška – Dodatočné stavebné povolenie „Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného objektu č. 749“

[2019-05-06]
Verejná vyhláška – Dodatočné stavebné povolenie  „Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného objektu č. 749“ 
              
Stavebník: S1 Real s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď  
Stavba:  „Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného objektu č. 749“ na pozemku parc.č. 3485, k.ú. Sereď

Prílohy

  • Verejná vyhláška – Dodatočné stavebné povolenie „Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného objektu č. 749“ PDF [496 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond