Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Úprava vnútorných priestorov spolu s rozšírením skladu LC SEREĎ“ /Zmena č. 2/ - Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava IČO: 35793783

[2019-04-29]

Prílohy

  • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Úprava vnútorných priestorov spolu s rozšírením skladu LC SEREĎ“ /Zmena č. 2/ - Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava IČO: 35793783 PDF [227 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond